image
यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मुल्यसूचि

यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मुल्यसूचि

काठमाडौँ, २६, माघ । नेपाली ठुलो गोलभेँडा ४० रुपैयाँ, अदुवा ८० रुपैयाँ, रातो आलु २७ रुपैयाँ, सेतो आलु १८ रुपैयाँ, स्थानीय काउली १८ रुपैयाँ, कागती १२० रुपैयाँ, अकबरे खुर्सानी २५० रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी ४०० रुपैयाँ र हरियो खुर्सानी ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी कायम रहेको समितिले जनाएको छ ।

बिहीबार लोकल गाजरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ, गान्टे मूला ५० रुपैयाँ, गुन्द्रुक २५० रुपैयाँ, राजमा घिउ सिमी ९० रुपैयाँ, कन्ये च्याउ  १२० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३५० रुपैयाँ, तितो करेला १२० रुपैयाँ, तोरीको साग ३० रुपैयाँ, रायो सागको ४० रुपैयाँ, चमसुर, जिरा, मेथी, पालूगो र सौंफको साग ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसैगरी छयापी सुकेको ३०० रुपैयाँ, छ्यापी हरियो ९० रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज ३८ रुपैयाँ, हरियो प्याज ७० रुपैयाँ, नेपाली सुकेको लसुन र हरियो लसुन ८० रुपैयाँ, लौका ५० रुपैयाँ, स्कूस ४० रुपैयाँ, पुदीना ४०० रुपैयाँ र हरियो धनियाँ ४० रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, ताजा छडी माछा २४० रुपैयाँ केजी, बचुवा माछा २६० रुपैयाँ केजी, मंगुरी माछा २८० रुपैयाँ र रहु माछा ३४० रुपैयाँ केजीमा पाइन्छ ।  

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६३.३३
अदुवा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अनार के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
अमला के.जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
अम्बा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११३.३३
आभोकाडो के.जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
आलु रातो के.जी. रू २७.०० रू ३०.०० रू २८.६०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू २३.०० रू २५.०० रू २४.००
आलु सेतो के.जी. रू १८.०० रू २०.०० रू १९.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
उखु प्रति वटा रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
काउली तराई के.जी. रू १५.०० रू २२.०० रू १९.००
काउली स्थानिय के.जी. रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
किनु के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
किवि केजी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
कुरीलो के.जी. रू ०.०० रू ०.०० रू ०.००
केरा दर्जन रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २८३.३३
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
गाजर(तराई) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २३.००
गान्टे मूला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू १३.०० रू २०.०० रू १५.८०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू २०.०० रू २५.०० रू २३.३३
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १२.५०
ग्याठ कोबी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३६.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
तरुल के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३४०.०० रू ३८०.०० रू ३६०.००
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तितो करेला के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
निबुवा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
पार्सले के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
पालूगो साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
पुदीना के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ३८.०० रू ४०.०० रू ३९.००
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७३.३३
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६०
बकूला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
बन्दा(तराई) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बरेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भिण्डी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मटरकोशा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
मूला रातो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १८.००
मेथीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मौसम के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
रातो बन्दा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रायो साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
रुख कटहर के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
रुख टमाटर केजी रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
लप्सी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू १८०.०० रू १९०.०० रू १८५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
लसुन हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
सजिवन के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३३३.३३
सलगम के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू १६०.०० रू २००.०० रू १७६.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.३३
सेलरी के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
स्कूस के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३००.०० रू ४००.०० रू ३५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
anger आक्रोशित
0%
depressed निराश
0%
thinking सोच्दै
0%
cry रुनु
0%
lol हाँसो
0%
perfect उत्तम
0%
surprise अचम्म
0%
hearteyes मन पर्यो
प्रतिक्रिया दिने पहिलो हुनुहोस .....
  • तपाईंको विचार पोष्ट गर्न प्रतिक्रिया पोष्ट गर्नुहोस मा क्लिक गर्नुहोस।
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस्

    तपाईको इ-मेल प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * चिह्नित छन्।

    सम्बन्धित समाचार

    यस लेखका लागि हाल सम्बन्धित समाचार उपलब्ध छैन।