image
तरकारी तथा फलफूलको आज यस्तो छ भाउ

तरकारी तथा फलफूलको आज यस्तो छ भाउ

काठमाडौँ, १७, माघ । काठमाडौँमा मंगलबार कालो अंगुरको प्रतिकिलो २६५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार हरियो अंगुरको मूल्य १६३.३३ पैसा, अदुवाको ८५, अम्बाको १४०, आलु सेतोको २१, काउली तराईको २५, काउली स्थानीयको ३६ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ । 

यसैगरी सुकेको खुर्सानीको ४६५, गान्टेमुलाको ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा, गोलभेडा ठुलो नेपालीको ४५, तरुलको ६५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको बजार विकास समितिले जनाएको छ । 

कृषि उपज

ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६३.३३
अदुवा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
अनार के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३३०.००
अमला के.जी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
अम्बा के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
आभोकाडो के.जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
आलु रातो के.जी. रू २८.०० रू ३०.०० रू २९.२०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू २६.०० रू २८.०० रू २७.००
आलु सेतो के.जी. रू २०.०० रू २२.०० रू २१.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
उखु प्रति वटा रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
काउली तराई के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२४.००
किनु के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
किवि केजी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
कुरीलो के.जी. रू ०.०० रू ०.०० रू ०.००
केरा दर्जन रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ४८०.०० रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
गाजर(तराई) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २३.००
गान्टे मूला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू १०.०० रू १५.०० रू १३.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १३.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
चमसूरको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२४.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
तरुल के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू ३००.०० रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २६०.०० रू ३००.०० रू २८०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३६०.०० रू ४००.०० रू ३८०.००
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तितो करेला के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
निबुवा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
पार्सले के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
पालूगो साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
पुदीना के.जी. रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ४०.०० रू ४२.०० रू ४१.००
प्याज हरियो के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
बकूला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
बन्दा(तराई) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बरेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
ब्रोकाउली के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भिण्डी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मटरकोशा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
मूला रातो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू १८.०० रू २५.०० रू २१.००
मेथीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मौसम के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
रातो बन्दा के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
रायो साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
रुख कटहर के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.००
रुख टमाटर केजी रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
लप्सी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू १८०.०० रू १९०.०० रू १८५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
लसुन हरियो के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सजिवन के.जी. रू ३००.०० रू ३३०.०० रू ३१६.६७
सलगम के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.३३
सेलरी के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
सौफको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
स्कूस के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३५०.०० रू ४५०.०० रू ४००.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
anger आक्रोशित
0%
depressed निराश
0%
thinking सोच्दै
0%
cry रुनु
0%
lol हाँसो
0%
perfect उत्तम
0%
surprise अचम्म
0%
hearteyes मन पर्यो
प्रतिक्रिया दिने पहिलो हुनुहोस .....
  • तपाईंको विचार पोष्ट गर्न प्रतिक्रिया पोष्ट गर्नुहोस मा क्लिक गर्नुहोस।
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस्

    तपाईको इ-मेल प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * चिह्नित छन्।

    सम्बन्धित समाचार

    यस लेखका लागि हाल सम्बन्धित समाचार उपलब्ध छैन।