image
कति छ आज काठमाडौँमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ? (सूचीसहित)

कति छ आज काठमाडौँमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ? (सूचीसहित)

काठमाडौँ, १०, माघ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार काठमाडौंँमा एक किलो अंगुरको औसत मूल्य ३१० रुपैयाँ छ भने हरिया अंगुरको १९३ रुपैयाँ रहेको छ । 

यसैगरी अदुवाको मूल्य प्रतिकिलो ७६, आलु रातोको ३१.२०, आलु रातो भारतीयको २७, काउली स्थानीयको ५५ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी कागतीको १३०, खुर्सानी सुकेको ४६५, गााजर(तराई) को २० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः

कृषि उपज

ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९३.३३
अदुवा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
अनार के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
अमला के.जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
अम्बा के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
आभोकाडो के.जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३३३.३३
आलु रातो के.जी. रू ३०.०० रू ३२.०० रू ३१.२०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू २६.०० रू २८.०० रू २७.००
आलु सेतो के.जी. रू २५.०० रू २६.०० रू २५.५०
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
उखु प्रति वटा रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
काउली तराई के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४३.३३
काउली स्थानिय के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
किनु के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
किवि केजी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २८३.३३
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ४८०.०० रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
गाजर(तराई) केजी रू १८.०० रू २२.०० रू २०.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
गान्टे मूला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २४.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १४०.०० रू १८०.०० रू १५७.५०
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७६.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जुनार के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
तरुल के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.६७
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू ३००.०० रू २८६.६७
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २६०.०० रू ३००.०० रू २८६.६७
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तितो करेला के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २४०.००
निबुवा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
पार्सले के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
पालूगो साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
पिंडालू के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
पुदीना के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ४१.०० रू ४३.०० रू ४२.००
प्याज हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २२.५०
बकूला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
बन्दा(तराई) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १८.००
बरेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
ब्रोकाउली के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
भिण्डी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मटरकोशा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५७.५०
मूला रातो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २५.०० रू २३.००
मेथीको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मौसम के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
रायो साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
रुख कटहर के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
रुख टमाटर केजी रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
लप्सी के.जी. रू १७०.०० रू १८०.०० रू १७६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू १८०.०० रू १९०.०० रू १८५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
लसुन हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सजिवन के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सलगम के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५३.३३
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू १२५.०० रू १५०.०० रू १३७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३३.३३
सेलरी के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
सौफको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
स्कूस के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३५०.०० रू ४५०.०० रू ४००.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
स्याउ(झोले) के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २०.०० रू २५.०० रू २३.००
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
anger आक्रोशित
0%
depressed निराश
0%
thinking सोच्दै
0%
cry रुनु
0%
lol हाँसो
0%
perfect उत्तम
0%
surprise अचम्म
0%
hearteyes मन पर्यो
प्रतिक्रिया दिने पहिलो हुनुहोस .....
  • तपाईंको विचार पोष्ट गर्न प्रतिक्रिया पोष्ट गर्नुहोस मा क्लिक गर्नुहोस।
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस्

    तपाईको इ-मेल प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * चिह्नित छन्।

    सम्बन्धित समाचार

    यस लेखका लागि हाल सम्बन्धित समाचार उपलब्ध छैन।