image

तरकारी किन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ बजार मूल्य ( सूची सहित )

तरकारी किन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ बजार मूल्य ( सूची सहित )

काठमाडौँ  १९ मङ्सिर .।कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रवारको लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।  हेर्नुहोस् कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आजका लागि कायम भएको तरकारी तथा फलफूलहरूको थोक मूल्यसूची  
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. मङ्सिर १९, २०७८
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अमला के.जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
अम्बा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
परवर(तराई) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
 
मेवा(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सलगम के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
पार्सले के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
पुदीना के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
 
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
घिरौला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मकै बोडी केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
 
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
उखु प्रति वटा रू. ५० रू. ६० ५५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
तरुल के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
लप्सी के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
 
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
आलु रातो के.जी. रू. ५० रू. ५२ ५१.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ४५ रू. ५५ ५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ४८ रू. ५० ४९.००
अदुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बरेला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
 
रायो साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
अंगुर(कालो) केजी रू. ४०० रू. ४५० ४२५.००
अनार के.जी. रू. ४०० रू. ४५० ४२५.००
आलु सेतो के.जी. रू. ४० रू. ४५ ४२.५०
काउली स्थानिय के.जी. रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३८० रू. ४०० ३९०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ३५ रू. ४० ३७.५०
चिचिण्डो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
         
लौका के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
जुनार के.जी. रू. ३२० रू. ३४० ३३०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३१० ३०५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २६ रू. ३० २८.००
आभोकाडो के.जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
सेलरी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
 
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २५० २४५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २३० रू. २५० २४०.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(तराई) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
 
परवर(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
पार्सले के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
पालूगो साग के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ४८ रू. ५० ४९.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
बकूला के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
 
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ३५ रू. ४० ३७.५०
बरेला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ४५ रू. ५५ ५०.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भिण्डी के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
मकै बोडी केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
मटरकोशा के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००

 
 
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
मौसम के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. २२५ रू. २५० २३७.५०
रायो साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
रुख कटहर के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
लप्सी के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
 
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २२० रू. २३० २२५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १७० रू. १८० १७५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
लौका के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सलगम के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
सेलरी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
 
सौफको साग के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
स्कूस के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ११० रू. १३० १२०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
anger आक्रोशित
0%
depressed निराश
0%
thinking सोच्दै
0%
cry रुनु
0%
lol हाँसो
0%
perfect उत्तम
0%
surprise अचम्म
0%
hearteyes मन पर्यो
Fzqjws

sildenafil 100mg drug - <a href="https://bestusasild.com/">cost viagra 150mg</a> order sildenafil 100mg generic

Jfdlgk

buy rhinocort pill - <a href="https://xbudesonide.quest/">buy rhinocort for sale</a> disulfiram 250mg without prescription

Tvzroq

order sildenafil 50mg online - <a href="https://stromectolx.store/">stromectol uk</a> ivermectin 200

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको इ-मेल प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * चिह्नित छन्।

सम्बन्धित समाचार

यस लेखका लागि हाल सम्बन्धित समाचार उपलब्ध छैन।